Varya Kemi

So I run to the river, it was bleedin'

priroda i bol — Autor flylord @ 00:02

 

Oh Sinnerman, where you gonna run to?
Sinnerman, where you gonna run to?
Where you gonna run to?
All on that day
Well I run to the rock, please hide me
I run to the rock,please hide me
I run to the rock, please hide me, Lord
All on that day
But the rock cried out, I can't hide you
The rock cried out, I can't hide you
The rock cried out, I ain't gonna hide you guy
All on that day
I said, Rock, what's a matter with you rock?
Don't you see I need you, rock?
Lord, Lord, Lord
All on that day
So I run to the river, it was bleedin'
I run to the sea, it was bleedin'
I run to the sea, it was bleedin'
All on that day
So I run to the river, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
All on that day
So I run to the Lord, please hide me Lord
Don't you see me prayin'?
Don't you see me down here prayin'?
But the Lord said, go to the devil
The Lord said, go to the devil
He said, go to the devil
All on that day
So I ran to the devil, he was waitin'
I ran to the devil, he was waitin'
Ran to the devil, he was waitin'
All on that day
I cried -
POWER!!!!!!!
(Power to da Lord)
[8x]
Bring down,
(Power to da lord),
[4x]
POWER!!!
(power to da lord)
[12x]

(Instrumental)

Oh yeah, Woh yeah, Woh yeah
Well I run to the river, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
I run to the sea, it was boilin'
All on that day
So I ran to the Lord
I said, Lord hide me, please hide me
please help me
All on that day
He said, child, where were you
when you oughta been prayin'?
I said,Lord, Lord, hear me prayin'
Lord, Lord, hear me prayin'
Lord, Lord, hear me prayin'
All on that day
Sinnerman you oughta be prayin'
Oughta be prayin', Sinnerman
Oughta be prayin',
All on that day
I cried -
POWER!!!!!!!
(Power to da Lord)
[12x]
Go down
(Power to da Lord)
[3x]
POWER!!!!!!!
(Power to da Lord)
[3x]
Power, Power, Lord
Don't you know I need you Lord
Don't you know that I need you
Don't you know that I need you
Power, Lord!
 


Još jedna Smrt

priroda i bol — Autor flylord @ 01:18

   Ala je lep bio dan
   Sunčan i divan sav
   Sunce nas je grejalo
   Život nam je davalo
   Život koji volimo
   Život koji slavimo
   Bio je lep i divan sav
  
   A onda je došao taj tren
   Tren koji je ubio lepotu svu
   Tren koji je Sunce zasenio
   I još jednu smrt nam doneo
   Smrt koju preživeti moramo
   Smrt koju trpeti moramo
   I u srcu zakopati
   U srcu koje rane ima
   U srcu koje živeti mora
  
   Sutra nam je novi dan
   Novi lepi dan
   Dan koji donosi zaborav
   Zaborav koji srce da zaleči mora
   Da bi srce na smrt zaboravilo
   Dok mu sledeća ne dođe

 

Posvećeno Mikiju, koji više ne postoji


Powered by blog.rs